پرسنل مرکز فوریت های پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

1

بخشیمحمد 

کارشناس پرستاری

مدیرفوریتهای پزشکی شهرستان

2

نادر کرمی

کاردان هوشبری

مدیر پایگاه جاده ای بیستون

3

محمد چغامیرزایی

دیپلم بهیاری

مدیر پایگاه جاده ای چهر

4

احسان ارباب پوری

کارشناس امداد و سوانح

کارشناس فوریتهای پزشکی

5

سجاد ماهیدشتی

کارشناس فوریتهای پزشکی

کارشناس فوریتهای پزشکی

6

سعید بخشی

کارشناس فوریتهای پزشکی

کارشناس فوریتهای پزشکی

7

یزدان جوزانی فرد

کارشناس پرستاری

کارشناس فوریتهای پزشکی

8

کاوه فتحی

کارشناس هوشبری

کاردان فوریتهای پزشکی

9

سید مهدی رفیعی

کارشناس پرستاری

کارشناس فوریتهای پزشکی

10

کامران آهوان

کارشناس امداد و سوانح

کارشناس فوریتهای پزشکی

11

جلیل مرادی

کارشناس پرستاری

کارشناس فوریتهای پزشکی

12

میلاد آهوان

کارشناس پرستاری

کارشناس فوریتهای پزشکی

13

منوچهر شکری

کارشناس پرستاری

کارشناس فوریتهای پزشکی

14

سالم میرزایی

کارشناس فوریتهای پزشکی

کارشناس فوریتهای پزشکی

15

امیر شاهسون

کارشناس اتاق عمل

کارشناس فوریتهای پزشکی

16

امین امرایی

کارشناس پرستاری

کارشناس فوریتهای پزشکی

17

پیام مظفری

کاردان فوریتهای پزشکی

کاردان فوریتهای پزشکی

18

میلاد قاسمی

کاردان فوریتهای پزشکی

کاردان فوریتهای پزشکی

19

سعید رمضانی

دیپلم بهیاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

20

سجاد کرمی

دیپلم بهیاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

21

امین شهبازی

دیپلم بهیاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

22

امین قربانی

دیپلم بهیاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

23

میثم چهری

دیپلم بهیاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

24

علی اوژانی

دیپلم بهیاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

25

داریوش سعیدی

سیکل

راننده

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

معرفی مرکز فوریت های پزشکی شهرستان هرسین

مرکز فوریت های پزشکی شهرستان هرسین یا به عبارتی اورژانس پیش بیمارستانی 115 شامل دو پایگاه شهری هرسین و جاده ای بیستون می باشد که پایگاه شهری هرسین بعنوان مرکز پیام و ارتباطات مسئول هدایت پایگاه شهری هرسین و جاده ای بیستون می باشد.

پایگاه شهری هرسین در کنار بیمارستان شهدای هرسین مستقر شده که مستقیماً تحت نظارت سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های استان بوده و در کل دارای چهار دستگاه بنز اسپیرینتر تیپ B و C و همچنین دو دستگاه آمبولانس کاروان بوده که کلیه مأموریت های اورژانس پیش بیمارستانی با آمبولانس های بنز اسپیرینتر با کدهای 2213 H ، 2214 H ، 2215 Hو 2343 Hصورت می گیرد و کلاً دارای 25نفر نیرو می باشد. لازم به ذکر است که وظیفه خطیر پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی بوده و این مهم توسط مرکز فوریت های پزشکی هرسین از موقع تأسیس بیمارستان (سال 1383) رعایت شده است.

پایگاه جاده ای بیستون در کنار مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی بیستون احداث گردیده که بیشترین خدمات را به بیماران ناشی از حوادث ترافیکی ارائه می دهد و با وجودی به دلیل نداشتن آمبولانس در مرکز بهداشتی درمانی بیستون ، اعزام بیماران را از این مرکز به بیمارستانهای سطح استان نیز به انجام می رساند . لازم به ذکر است با توجه به موقعیت استراتژیک پایگاه جاده ای بیستون این پایگاه از مهمترین پایگاههای سطح استان بوده که این مهم توسط مسئولین محترم بهداشت و درمان بارها مورد تأکید قرار گرفته است.


نمونه وظایف ومسئولیت ها
1- انجام کمک های اولیه پزشکی درمورد بیماران ومجروحان
2- کنترل علائم حیاتی بیمار از قبیل فشارخون، نبض، تنفس و... وگزارش به پزشک اورژانس
3- گرفتن IVLINE (رگ باز)، گرفتنEKG (نوارقلب) ومخابره آن از طریق امکانات مخابراتی
4- انجام مانیتورینگ قلبی و اقداماتَABCD (اقدامات ضروری اولیه درمان) شامل: دارو، جریان خون، مجاری تنفسی، راه هوایی وانجام CPR در خصوص بیماران اورژانسی
5- رانندگی وسیله نقلیه ( آمبولانس) جهت رسیدن سریع به محل ماموریت وهمچنین حمل بیمار به مراکز درمانی
6- ایجاد امنیت خاطر در بیمار

7- ...