((معرفی واحد بهداشت خانواده))

کارشناس مسئول : طیبه رحیمی


هدف اصلی واحد بهداشت خانواده کاهش مرگ و میر مادران و کودکان و فراهم نمودن مراقبت های اساسی برای گروههای هدف که شامل مادران باردار – کودکان زیر 6 سال و زنان واجد شرایط فاصله گذاری به منظور تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت میباشد.
عمده این فعالیتها شامل :
1-ارتقاء سطح دانش پرسنل و مراجعین از طریق اجرای برنامه های آموزشی پیش بینی شده با هدف بهبود کیفیت خدمات
2- مراقبت های بهداشتی دوران بارداری و پس از زایمان با هدف کاهش مرگ و میر مادر و تولد نوزاد سالم از طریق برنامه ریزی جهت مداخلات به هنگام و مناسب در زمینه بهبود نظام مراقبت مرگ مادری و ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات از طریق اثر بخشی ناشی از اجرای مداوم و مستمر دستورالعمل پیگیری مراجعین تاخیری و ارجاع بموقع مادران در معرض خطر و انجام مشاوره شیردهی ، انجام برنامه های ایمنسازی و مکمل یاری
3- مراقبت های بهداشتی کودکان زیر 6 سال به منظور کنترل صحیح روند پایش رشد و تشخیص بموقع اختلالات ناشی از آن و پیشگیری از سوء تغذیه ، اجرای مراقبت های ادغام یافته ناخوشیهای اطفال به منظور تشخیص – درمان و پیشگیری از بیماریهای کودکان زیر 5 سال انجام برنامه های ایمنسازی و مکمل یاری
4- ارائه خدمات تنظیم خانواده به زنان واجد شرایط جهت انجام مشاوره تنظیم خانواده با هدف فاصله گذاری مناسب بین فرزندان و تنظیم ابعاد خانواده ، پیشگیری از حاملگی های ناخواسته از طریق توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری ، مشاوره قبل از ازدواج ، انجام پاپ اسمیر به منظور تشخیص بموقع سرطان رحم
5- جلب مشارکت مردان در برنامه های تنظیم خانواده از طریق ارائه رایگان خدمات وازکتومی و مشاوره تنظیم خانواده
6- پایش و نظارت از نحوه عملکرد مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشت باروری
7- اجرای برنامه آهن یاری جهت پیشگیری از کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستانی با هدف کاهش عوارض ناشی از کمبود آهن
8- پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید