خلاصه خبر

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری انتخابات اعضاءهیئت مدیره موسسه خیریه بیمارستان شهدای هرسین
انتخابات اعضاءهیئت مدیره موسسه خیریه بیمارستان شهدای هرسین برگزار گردیدو اعضاء اصلی و علی البدل انتخاب شدند.
برگزاری همایش بزرگ سفیران سلامت دانش آموز
به همت شبکه بهداشت و درمان شهرستان هرسین و اداره آموزش و پرورش همایش بزرگ سفیران سلامت دانش آموزبرگزار گردید.

موضوعات آموزشی مختلف از پایگاههای خبری - اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی