خلاصه خبر

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری انتخابات اعضاءهیئت مدیره موسسه خیریه بیمارستان شهدای هرسین
انتخابات اعضاءهیئت مدیره موسسه خیریه بیمارستان شهدای هرسین برگزار گردیدو اعضاء اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

موضوعات آموزشی مختلف از پایگاههای خبری - اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی