خلاصه خبر

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری همایش بزرگ سفیران سلامت دانش آموز
به همت شبکه بهداشت و درمان شهرستان هرسین و اداره آموزش و پرورش همایش بزرگ سفیران سلامت دانش آموزبرگزار گردید.
برگزاری جشنواره غذای سالم در مرکزبهداشتی درمانی چهر
با حضور سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان و کارشناسان ستاد مرکز بهداشت جشنواره غذای سالم در مرکزبهداشتی درمانی چهربرگزار گردید

موضوعات آموزشی مختلف از پایگاههای خبری - اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی